KATEGORİSİ SORU AÇIKLAMA TARİH DOKÜMAN DETAY
Bilgisayar Programcılığı Bu mesleği seçecek kişilerde olması gereken özellikler nelerdir? • Sistemli düşünme gücüne sahip, • Matematikle ilgili ve bu konuda başarılı, • Kendini yenileyebilen, araştırmacı, • Bir konuda verilerin çözümlenmesi için yapılması gereken işlemleri kavrayıp bunu bilgisayar diline aktarabilen, • Sabırlı ve dikkatli kimseler olmaları gerekir. 01.09.2021 soru.pdf DETAY
Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencileri hangi unvanla mezun olur? Bilgisayar Programcılığı Bölümü, bilgisayar bilimlerinin temel bilgileri ile donatılmış, programlama dillerinin kullanılmasında teknik bilgi ve deneyime sahip, yenilenen teknolojiye kolayca uyum sağlayabilen programcılar yetiştirilmesini sağlayan, üniversitelerin 2 yıl süreli eğitim verdiği teknik bir programdır. Bu programdan mezun olan öğrencilere, Bilgisayar Programlama Teknikeri akademik unvanı verilmektedir. 01.09.2021 soru.pdf DETAY
Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı öğrencilerinin iki yıllık eğitim süresi sonunda sahip olacakları bilgi ve beceriler nelerdir? • Sektörde verimli bir şekilde çalışmaya yönelik temel bilgisayar bilgileri, • Programlama dillerinin kullanılmasında gereken teknik bilgi ve beceri, • Yaygın işletim sistemlerinin ve uygulamaların etkin ve akıcı kullanılması, • Orta ölçekli bir yazılım sistemini tüm aşamalarıyla tasarlama ve geliştirme becerisi, • Teknolojideki gelişmeleri takip edebilme, yeniliklere kolayca adapte olabilme becerisi. 01.09.2021 soru.pdf DETAY
Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı Bölümü mezunların istihdam ve iş olanakları nelerdir? Bilgisayar programcıları büro ortamında çalışırlar ve birinci derecede verilerle uğraşırlar, iş oturarak yürütülür, ortam genellikle sessizdir. Bilgisayar programcısı çalışırken diğer meslektaşlarıyla ve iş sahipleriyle etkileşim halindedir. Bilgisayar programcılığı eğitiminden sonra, kişilerin iş bulma olanakları geniştir. Hemen hemen tüm kamu kuruluşları, bankalar ile özel sektöre ait işyerlerinde çalışabilirler. Bilgisayarın her alanda yaygınlaşması, bu meslekteki elemanların iş bulmalarını kolaylaştırmakta ve aranan eleman olma özelliklerini daha uzun bir süre koruyacaklarını göstermektedir. Bu mesleği hem kadınlar hem de erkekler tercih etmektedirler. 01.09.2021 soru.pdf DETAY
Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı Bölümü mezunları hangi lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler? Bilgisayar Programcılığı ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde; • Bilgi Teknolojileri • Bilgisayar Bilimleri • Bilgisayar Mühendisliği • Bilgisayar Öğretmenliği • Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği • Bilgisayar Teknolojisi Ve Bilişim Sistemleri • Bilgisayar Ve Enformasyon Sistemleri • Bilgisayar Ve Kontrol Öğretmenliği • Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği • Bilgisayar-Enformatik • Bilişim Sistemleri Mühendisliği • Bilişim Sistemleri Ve Teknolojileri • Elektronik Ve Bilgisayar Öğretmenliği • Enformasyon Teknolojileri • Fizik • İstatistik • İstatistik Ve Bilgisayar Bilimleri • Kontrol Mühendisliği • Matematik-Bilgisayar • Meteoroloji Mühendisliği • Uygulamalı Matematik Ve Bilgisayar • Uzay Mühendisliği • Yazılım Mühendisliği lisans programına dikey geçiş yapabilirler. 01.09.2021 soru.pdf DETAY