KATEGORİSİ SORU AÇIKLAMA TARİH DOKÜMAN DETAY
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Nedir? Tıbbi sekreter, hastaya ait tıbbi kayıtları bilimsel kurallara ve etik ilkelere göre kayıt altına alan, dosyalayan ve arşivleyen, sağlıkla ilgili kayıt verilerini derleyen, bilimsel metotlarla analiz ederek istatistiki bilgiye dönüştüren ve ilgili birimlere rapor edebilen, tıbbi ünitelerdeki haberleşme ve yazışma hizmetlerini yürüten, bilgileri toplayıp belgeye dönüştürebilen, empatik iletişim ve dinleme becerisi gelişmiş, sorun çözme yeterliliğine sahip bir sağlık meslek mensubudur. 01.09.2021 soru.pdf DETAY
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programını bitiren mezunlar nerelerde çalışabilirler? Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı mezunları kamu ve özel sağlık kuruluşlarının dokümantasyon ve sekreterlik işlerini yürütürler. Ayaktan yada yataklı sağlık kurumları bünyesindeki poliklinikler, idari birimler (Hasta kayıt-kabul, insan kaynakları, personel, maaş tahakkuk, istatistik, ayniyat depo, muhasebe, sigorta servisi, çalışan hakları birimi, klinik bilgi işlem, kalite dokümantasyon bölümü, sağlık kurulu rapor işlemleri…), birim ve genel arşiv hizmetleri, sağlık sigorta şirketleri, tıbbi malzeme ve ilaç firmaları ve hastane kütüphanelerinde görev alabilirler. 01.09.2021 soru.pdf DETAY
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Ön lisans tamamlandıktan sonra DGS ile geçilebilecek bölümler nelerdir? Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programından mezunu olan öğrenciler, ilgili mevzuat doğrultusunda dikey geçiş sınavına girerek İşletme, Uluslararası İşletme Yönetimi ve Sağlık Yönetimi bölümlerinde lisans tamamlayabilirler. Ayrıca geçiş yapılacak açıköğretim alanları (Atatürk, Anadolu, İstanbul Üniversiteleri) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, İşletme, Konaklama İşletmeciliği, Sağlık Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Turizm İşletmeciliği bölümleridir. 01.09.2021 soru.pdf DETAY
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı bu yıl hangi puan türüyle öğrenci almaktadır? TYT puan türüne göre alımlar olacaktır. 01.09.2021 soru.pdf DETAY